Titta, fråga och prova på linberedning

Skånelin vill sprida information om spånads- och oljelin. De är även kontaktorgan för alla linvänner som spinner, väver och knypplar. Kom till montern och titta på beredning av lin och ta del av när vi bråkar, skäktar, häcklar och spinner. Du är dessutom välkommen att prova på själv!
Translate »