Prova på att knyppla

Föreningen Gillet Skånska Spetsar arbetar för att bevara och sprida kunskap om skånsk knyppling. Här i montern får du möjlighet att se skånsk knyppling, men också prova på att knyppla skånsk spets.
Translate »